Medlemmer af Fritidsklubben KIF-fodbolds bestyrelse:

Formand: Claus Holm-Søberg
Kan kontaktes på chs@kif-fodbold.dk

Næstformand: Dan Johannessen

Kasserer: Conny Jakobsen.
Kan kontaktes på kifvaerested3@gmail.com , el. efter kl.17 på mob. 40 76 85 54
Conny tager sig af spørgsmål vedrørende medlemskab og betaling.

Bestyrelsesmedlem: Ole Bladt

Bestyrelsesmedlem: Børge Neessen

FritidsklubLeder og Medarbejderrepræsentant: Henrik Pedersen.
Kan kontaktes på hj-pedersen@hotmail.com el. mob. 20635242