NYHED
Som noget nyt kan indmeldelsen gøres elektronisk ved at trykke HER

Indmeldelse
– Elektronisk form som findes HER

– Sende indmeldelses blanket til klubben på Fritidsklubben.dalby@gmail.com som kan hentes HER
– Personlig fremmøde i klubben

Udmeldelse
– Sende en mail på Fritidsklubben.dalby@gmail.com

Kontingent
2 dage ugentlig 250kr pr måned
5 dage ugentlig 350kr pr måned

Pris
2 dage ugentlig: Depositum á 750,- + en mdr kontingent á 250,- = 1000,-
5 dage ugentlig: Depositum á 1.050,- + en mdr kontingent á 350,- = 1400,-

Indmeldelsen er gældende når der er indbetalt et depositum og kontingent:
på konto: 0759 – 3226629962

Der er 3 mdr. opsigelse ved udgangen af en måned. Depositum dækker kontingent i opsigelsesperioden.

Tilmeldingsblanket kan hentes HER