Velkommen til Fritidsklubben Dalby

Fritidsklubben Dalby er et aktivt fritidstilbud for unge i 4-6 klasse, som kan benyttes efter skoletid af de børn der melder sig ind. Vi stræber efter at klubben skal være et trygt og rart sted, hvor der skal være plads til alle.

Hvor

Klubben ligger ved siden af Dalby GF´s lokaler på Dalbyvej 122.

Fritidsklubben Dalby er et fritidstilbud, hvor der er mange forskellige aktiviteter, som tilgodeser gruppen af børn fra 4. til 6. klasse. Der kan blandt andet være idrætsaktiviteter, computer, playstation, brætspil, dans, kreative aktiviteter og meget andet.

Vi bruger udendørsarealerne omkring klubben flittigt til leg og sportsaktiviteter.

Personalet udarbejder sammen med børnene en plan for aktiviteter som bygger på medbestemmelse. Planen bliver til en aktivitetskalender hver uge, som ligger på hjemmesiden under “aktivitetskalender” så det er muligt at orientere sig om, hvad der foregår i klubben.

Åbningstider

Mandag – fredag kl. 14.00 – 17.00

Klubaften kl. 14.00 – 20.00 (sidste fredag i hver måned)

Lektielæsning

Der er altid mulighed for at læse lektier i klubben. Der er flere områder hvor børnene kan sidde med hjemmearbejdet i fred og ro.