Dalbys Bestyrelse

Formand: Claus Holm-Søberg

Kan kontaktes på chs@kif-fodbold.dk

Kassér: Conny Jakobsen.

Kan kontaktes på kifvaerested3@gmail.com , el. efter kl.17 på mob. 40 76 85 54
Conny tager sig af spørgsmål vedrørende medlemskab og betaling.

Bestyrelsesmedlem: Børge Neessen
Næstformand: Dan Johannessen
Bestyrelsesmedlem: Ole Bladt
Fritidsklub Leder og Medarbejderrepræsentant: Henrik Pedersen

Kan kontaktes på hj-pedersen@hotmail.com el. mob. 20635242

Dalby fritidsklub er alt du kunne ønske!

Du er altid velkommen til at kontakte os!

Tlf: 22 78 88 34                    fritidsklubben.dalby@gmail.com                   Dalbyvej 122, 6000 Kolding